top of page
Стол с ноутбуком

İNVESTİSİYA ALƏTLƏRİ

Xalq Kapital vasitəsilə investisiya edə biləcəyiniz qiymətli kağız alətləri

Haqqımızda

“Xalq Kapital İ.Ş.”QSC 2007-ci ildə  “Xalq Kapital”MMC kimi fəaliyyətə başlamışdır və təsisçisi 100% faiz payla ASC “Xalq” Bankıdır. Daha sonar 01 yanvar 2016-cı il tarixində  AR“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar şirkətin köhnə fəaliyyət lisenziyaları qüvvədən dümüşdür. Qanunun yeni tələblərinə əsasən “Xalq Kapital İŞ”QSC yaradılmışdır və  “Xalq Kapital”MMC-nin hüquqi varisi kimi AR Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən verilmiş 09.06.2017-cı il tarixli, İŞ-02 №-li lisеnziya əsasında fəaliyyətini davam etdirir.

İnvestisiya alətləri

·İstiqrazlar üzrə alqı-satqı və yerləşdirmə (emissiya)
·Səhmlər üzrə alqı-satqı və yerləşdirmə (emissiya)
·Dövlət istiqrazları üzrə Repo və Əks-repo
·Korporativ istiqrazlar üzrə Repo və Əks-repo
·Derivativlərlə əməliyyatlar

Xidmətlər
  • Əsas investisiya xidmətləri

  • Yardımçı investisiya xidmətləri

f.png
bottom of page