top of page

Xidmətlər

Şirkətin lisenziya əsasında göstərdiyi xidmətlər

Əsas investisiya xidmətləri 

 

·    Qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sifarişlərinin qəbul və icra edilməsi;
·    Fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi;
·    Qiymətli kağızların öhdəlik götürmədən yerləşdirilməsi və anderraytinqi;
·    Qiymətli kağızların öhdəlik götürməklə yerləşdirilməsi və anderraytinqi
·    Mərkəzi Depozitarın və Fond Birjasının üzvü qismində öz hesabına qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar aparılması;

Yardımçı investisiya xidmətləri

·    Müştərisinin qiymətli kağızlar hesablarının idarə edilməsi, o cümlədən qiymətli kağızların və ya törəmə maliyyə alətlərinin öhdəliklərlə yüklənməsi ilə bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi;
·    Əsas investisiya xidmətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi;

bottom of page