top of page

Nizamnamə

   “Xalq Kapital İŞ”QSC qiymətli kağızlar bazarında Broker, Diler və aktivlərin idarə edilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olan investisiya şirkətdir. Şirkət 2007-ci ildə  “Xalq Kapital” MMC kimi fəaliyyətə başlamışdır. "Xalq Kapital" İŞ-nin  təsisçisi 100% payla ASC “Xalq” Bankıdır. 01 yanvar 2016-cı il tarixində  AR “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar, şirkətin köhnə fəaliyyət lisenziyaları qüvvədən dümüşdür. Qanunun yeni tələblərinə əsasən “Xalq Kapital İŞ”QSC yaradılmış və  “Xalq Kapital”MMC-nin hüquqi varisi kimi AR Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən verilmiş 09.06.2017-cı il tarixli, İŞ-02 №-li lisеnziya əsasında fəaliyyətini davam etdirir.
  •     Nizamnamə kapitalı 420 000 manatdır.
  •     AR Milli Depozit Mərkəzinin üzvü, Bakı Fond Birjasının həm üzvü, həm də səhmdarıdır.
bottom of page