top of page
Yerləşdirmə

Dövlət istiqrazları;

                 Qiymət               Say          Gəlirlilik           Müddət

DOİ            100.00                0                 0%               728 gün

DQİ            100.00                0                 0%               364 gün

Mərkəzi Bankın qıymətli kağızları;

                    Qiymət       Miqdar          Gəlirlilik           Müddət

MB Notlar    100.00            0               8.0055%            28 gün

Korporativ istiqrazlar;

                 Qiymət               Say          Gəlirlilik           Müddət

MET-AK   1000.00                0                0%               365 gün

Repo, Əks-Repo

Əks-Repo;

                           Gəlirlilik           Müddət          Məbləğ

MB Not                    4%                8 gün               0

DQİ                          -                       -                   -    

Təkrar bazar
Yenilənib 01.05.2018

Səhm təkrar bazar

                                                     Satış:

                             Qiymət               Valyuta               Say   

ABB                        0.00                  AZN                    0

                                                     Alış:

                             Qiymət               Valyuta               Say   

ABB                        0.14                   AZN                 85 000

ABB                        0.08                   AZN                 420 000

         

İstiqraz təkrar bazar

                                                     Satış:

                Qiymət      Valyuta   Miqdar     Gəlirlilik   Müddət

Socar ist.      0             USD        0               0%

DQİ         99.6179       AZN      2 803           5%           28 gün

DQİ         99.0502       AZN      2 215           5%           70 gün

DQİ         98.3033       AZN      1700            5%           126 gün

                                                   

                                                         Alış:

                             Qiymət     Valyuta      Miqdar    Gəlirlilik

Socar istiqrazları        0            USD            0             0%

DQİ                       100.00        AZN            0                    

         

bottom of page