top of page

Portfel idarəetməsinə yanaşmamız 

 Müştəri ilə birgə planlaşdırılmış, tam aydın və şəffaf strategiya hazırlanır:
  • Müştərinin risk dözümlülüyü müəyyən edilir
  • Müştərinin risk götürmə qabiliyyətinə əsasən gəlirlilik müəyyən edilir
  • İnvestisiyanın və yaxud sərmayənin müddəti təyin edilir
  • Müqavilə bağlanılır
  • Müəyyən edilmiş risk dözümlülüyü və investisiya müddəti əsasında uyğun məhsullar formalaşdırılır
  • Müştəri tərəfindən seçilmiş məhsul üzrə investisiya portfeli formalaşdırılır
  • İnvestisya portfeli üzrə peşəkar idarəetmə ilə sabit gəlirlər əldə edilir
  • Müştəri investisiya dövrü ərzində mütəmadi məlumatlandırılır.
bottom of page