top of page
Sual :  Depo hesabı nədir?
Cavabı: Depo hesabı qiymətli kağızların saxlanması üçün, Azərbaycan Respublikası "Milli Depozit Mərkəzi"ndə  müştərinin adına açılmış investisiya hesabıdır.
bottom of page