top of page

“Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti”QSC-nin AR Mülki Məcəlləsinin 100.3 maddəsinin tələblərinə əsasən açıqlamalı olduğu məlumatlar:

 

 

 

  1. 2022-ci il ərzində “Xalq Kapital İ.Ş”QSC tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə və xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanılmamışdır;

  2. 2022-ci il ərzində “Xalq Kapital İ.Ş”QSC tərəfindən cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri olmamışdır;

  3. “Xalq Kapital İ.Ş”QSC idarəetmə orqanları və vəzifəli şəxslər, onların əsas və əlavə iş yerləri;

 

Müşahidə Şurası

 

  • Bağırlı Xəzər Arif oğlu- Müşahidə Şurasının sədri, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank Müşahidə Şurasının üzvü

  • Şahverdiyeva Natella Fikrət qızı- Müşahidə Şurasının üzvü, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank İdarə Heyəti sədrinin müavini

  • Nəbiyev Nəbi Məcid oğlu-Müşahidə Şurasının üzvü, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank Maliyyə İdaərsinin rəisi İdarə Heyətinin üzvü

​​

Audit Komitəsi

 

  • ​Mustafayev Nemət Qəhrəman oğlu-Audit komitəsinin sədri, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bankı Hesablaşmalar İdarəsinin rəisi

  • Quliyev Xaqani Fazil oğlu -Audit komitəsinin üzvü, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank Daxili Audit idarəsinin baş auditoru

  • Səftərov Emin İldırım oğlu-Audit komitəsinin üzvü, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank Daxili Audit idarəsinin böyük auditoru

İcra orqanı

  • Axundov Fərəc Tahir oğlu  İcraçı direktor

 

   4. Şirkətin 2022-ci il üzrə səhmdar kapitalının gəlirliyi 11.82% təşkil etmişdir və ilin yekunları üzrə əldə olunan xalis  mənfəət şirkətin gələcək inkişafı üçün bölüşdürülməmiş saxlanılaraq dividendlər ödənilməmişdir.

 

   5. Şirkətin 2022-ci il üzrə idarəetmə orqanlarına verilən ödənişlər aşağıdakı kimidir (məbləğ illik ödənişin cəmi şəklində   göstərilmişdir)

 

Müşahidə Şurası – ödənişsiz

Audit Komitəsi – ödənişsiz

İcraçı direktor – 31200 manat

 

   6. Şirkətin 2022-ci il üzrə investisiya portfelinin həcmi 870 400 manat təşkil etmişdir. Həmin vəsaitlərin əsasını səhmdar kapitalı və Şirkətin bölüşdürülməmiş mənfəəti təşkil etmişdir.

   7. Şirkətin dövriyyədə olan qiymətli kağızları yoxdur.

  8. Şirkət 2022-ci ildə Kapital bazarlarının inkişafı məqsədilə keçirilən stimullaşdırıcı lotoreyanın tərəflərindən biri qismində, ictimai layihələrdə iştirak etmişdir.

  9. Şirkətin 2022-ci ildə inkişaf siyasəti gələcəkdə şirkətin, iqtisadi amillərin mənfi təsirindən zərərə məruz qalmaması məqsədilə,daha çox şirkətin maliyyə dayanıqlığının artırılması yönümündə olmuşdur .Bununla əlaqədar olaraq şirkət gəlirlərin artırılması, xərclərin isə optimallaşdırılması yönümlü fəaliyyət göstərmişdir.


 

bottom of page