“Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti”QSC-nin AR Mülki Məcəlləsinin 99.2 maddəsinin tələblərinə əsasən açıqlamalı olduğu məlumatlar:

 

 

 

  1. 2018-ci il ərzində “Xalq Kapital İ.Ş”QSC tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə və xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanılmamışdır;

  2. 2018-ci il ərzində “Xalq Kapital İ.Ş”QSC tərəfindən cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri olmamışdır;

  3. “Xalq Kapital İ.Ş”QSC idarəetmə orqanları və vəzifəli şəxslər, onların əsas və əlavə iş yerləri;

 

Müşahidə Şurası

 

  • Bağırlı Xəzər Arif oğlu- Müşahidə Şurasının sədri, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank Müşahidə Şurasının üzvü

  • Şahverdiyeva Natella Fikrət qızı- Müşahidə Şurasının üzvü, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank İdarə Heyəti sədrinin müavini

  • Nəbiyev Nəbi Məcid oğlu-Müşahidə Şurasının üzvü, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank Maliyyə İdaərsinin rəisi İdarə Heyətinin üzvü

​​

Audit Komitəsi

 

  • ​Mustafayev Nemət Qəhrəman oğlu-Audit komitəsinin sədri, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bankı Hesablaşmalar şöbəsinin rəisi

  • Quliyev Xaqani Fazil oğlu -Audit komitəsinin üzvü, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank Daxili Audit idarəsinin baş auditoru

  • Səftərov Emin İldırım oğlu-Audit komitəsinin üzvü, əsas iş yeri ASC”Xalq”Bank Daxili Audit idarəsinin böyük auditoru

İcra orqanı

  • Bayramov Tural Bəşir oğlu  əsas iş yeri İcraçı direktor, əlavə iş yeri ASC”Xalq”Bankı Xəzinədarlıq idarəsi Baş iqtisadçı analitik.

 

   4. Şirkətin 2018-ci il üzrə səhmdar kapitalının gəlirliyi 56% təşkil etmişdir və ilin yekunları üzrə əldə olunan xalis             mənfəət şirkətin gələcək inkişafı üçün bölüşdürülməmiş saxlanılaraq dividendlər ödənilməmişdir.

 

   5. Şirkətin 2018-ci il üzrə idarəetmə orqanlarına verilən ödənişlər aşağıdakı kimidir (məbləğ illik ödənişin cəmi şəklində   göstərilmişdir)

 

Müşahidə Şurası – ödənişsiz

Audit Komitəsi – ödənişsiz

İcraçı direktor – 10 672.73 manat

 

   6. Şirkətin 2018-ci il üzrə investisiya portfelinin həcmi 532 972.64 manat təşkil etmişdir. Həmin vəsaitlərin əsasını səhmdar kapitalı və toplanmış xidmət haqqları təşkil etmişdir.

   7. Şirkətin dövriyyədə olan qiymətli kağızları yoxdur.

  8. Şirkət 2018-ci ildə ictimai layihələrdə iştirak etməmişdir.

  9. Şirkətin 2018-ci ildə inkişaf siyasəti gələcəkdə şirkətin, iqtisadi amillərin mənfi təsirindən zərərə məruz qalmaması məqsədilə,daha çox şirkətin maliyyə dayanıqlığının artırılması yönümündə olmuşdur .Bununla əlaqədar olaraq şirkət gəlirlərin artırılması, xərclərin isə optimallaşdırılması yönümlü fəaliyyət göstərmişdir. 


 

Xalq Kapital Investisiya Şirkəti QSC 2007. Bütün hüquqlar qorunur.